About

Picture 2 Woman 2 Woman Diaspora Action Group (W2WDAG) är en ideell organisation som grundades 2012 i Malmö. W2WDAG är demokratiskt uppbyggd och religiöst obunden.

Vi bygger på att inspirera, uppmuntra och stödja kvinnor från alla bakgrunder att nå sina mål och att göra en verklig förändring utifrån ett empowerment perspektiv.

Vi vill motivera varje kvinna efter individuella önskemål/behov, och inser att kvinnor har så mycket att erbjuda varandra oavsett olikheter och har även kapacitet att förstå varandra och ge vårt bästa stöd.

Vi strävar efter att mobilisera och skapa plattform för att diskutera aktuella problem som diaspora kvinnor möter i det svenska samhället. Och även att utveckla ett ledarskapet både i W2WDAG och i samhället.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s